Oryantiring Şampiyonası
Hacettepe Üniversitesi Öğrencimiz Kadın Takımları Sıralamasında Türkiye 2.si Olmuştur.
TEKNOFEST Birincisi Hacettepe İnsansız Hava Araçları Topluluğu
Türksat Model Uydu Yarışması Birincisi Hacettepe İnsansız Hava Araçları Topluluğumuz
2023 Türkiye Üniversite Sporları
Taekwondo Şampiyonasında Hacettepe Üniversitesi Öğrencimiz Bronz Madalya Kazanmıştır.
2023 ÜNİLİG Wushu Türkiye Şampiyonası Altın Madalya
Hacettepe Üniversitesi WUSHU Kadın Takımı 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz Madalya Kazanmıştır.
Geleneksel 17. Ayva Basketbol kupası Hacettepe'nin
Erkek Basketbol takımımız Ankara 2.si, Kadın Basketbol takımımız Ankara Şampiyonu
Geleneksel 17. Ayva Basketbol kupası Hacettepe'nin
Erkek Basketbol takımımız Ankara 2.si, Kadın Basketbol takımımız Ankara Şampiyonu
Üniversitemiz Sporcularından Ünilig Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda Büyük Başarı
1 ALTIN - 1 GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTIR.
Üniversitemiz Sporcularından Ünilig KICK BOKS Türkiye Şampiyonası’nda Büyük Başarı
ÖĞRENCİLERİMİZ 1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ, 1 BRONZ MADALYA KAZANMIŞTIR
Üniversitemiz Sporcularından Ünilig ATLETİZM Türkiye Şampiyonası’nda Büyük Başarı
ÖĞRENCİLERİMİZ 2 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 2 BRONZ MADALYA KAZANMIŞTIR.
Staj - Sıkça Sorulan Sorular

Staj nedir? Neyi ifade eder?

En geniş tanımıyla uygulamalı eğitimler (staj); yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı ifade etmektedir. Bu tanıma göre staj kural olarak bir eğitim faaliyetidir.

 “İşletmede Mesleki Eğitim”, “Staj” ve “Uygulamalı Ders” olarak üçe ayrılmaktadır.

 

  • “İşletmede Mesleki Eğitim”; eğitim ve öğretim dönemlerinde yapılması esas olan, yapılan uygulamalı eğitimin karşılığında belirli bir AKTS Kredi karşılığı olan, yükseköğretim kurumunun akademik takviminde belirlenen eğitim ve öğretim dönemlerinde başlayıp ve bu sürenin sonunda bitmesi esas olan, ancak programın özelliğine ve işletme koşullarının uygunluğuna göre yaz döneminde de yapılabilen uygulamalı eğitimi ifade eder. Üniversitemizde uygulanan “Zorunlu Staj”ların dersin AKTS hesabına göre bir kısmı bu kapsama girmektedir.

 

  • “Staj”; yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esas olan, ancak ilgili programın veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla da yapılabilen, yapılan uygulamalı eğitimin karşılığında belirli bir AKTS Kredi karşılığı olan, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmayacak şekilde toplamda 20 iş gününden az olamayan uygulamalı eğitimi ifade eder. Üniversitemizde uygulanan “Zorunlu Staj”ların dersin AKTS hesabına göre bir kısmı, yine dersin AKTS hesabına göre “Seçmeli Ders Stajı” ile AKTS hesabı olmamasına rağmen “İsteğe Bağlı Staj”lar (Ulusal Staj Programı, İkili Protokoller, vb. dahil) bu kapsama girmektedir.

 

  • “Uygulamalı Ders”; ilgili olduğu ders kapsamında ders programında belirlenen gün ve saatlerde yaptırılan, uygulamalı ders için belirlenen AKTS kredisi hesabına dahil edilip ayrıca bir AKTS kredisi belirlenmeyen, ilgili dersi veren öğretim elemanı veya elamanları tarafından yapılan eğitimlerdir. Bu kapsamda yapılan eğitimlerin herhangi bir SGK işlemi yapılmamaktadır.

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın yapacağım stajla ilgili ne gibi bir görevi var?

Kural olarak staj bir eğitim faaliyetidir. Yapılan staj sonucunda (İsteğe Bağlı Stajlar hariç) öğrenciler ilgili ders için not almaktadır. Bu notlar da akademik hayatı ve başarıyı etkilemektedir. Bu nedenle stajın türü, yapılacağı yer ya da zamanı, staj sonunda alınacak başarı notu, dersin AKTS kredisi, stajın yapılıp yapılmayacağı, vb. konularında tüm yetki öğrencinin bölümündedir. Ancak staj yapan her öğrencimizin “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” ile gerekli hallerde “Genel Sağlık Sigortası” işlemleri ve ödemeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu nedenle stajın türü ne olursa olsun öğrencinin eğitim gördüğü bölümün onayından geçtikten sonra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırılmalı ve işleme alınmalıdır.

 

“Zorunlu Staj”a tabi miyim?

Üniversitemiz bölümlerinin eğitim faaliyetleri birbirinden farklılık göstermekte ve pek çok bölüm öğrencilerini kendi belirlediği AKTS kredisi karşılığında zorunlu staja tabi tutmaktadır. Bu konu hakkında bölümünüzle iletişime geçebilirsiniz.

 

“Zorunlu Staj”ımı nasıl yapacağım?

Kural olarak staj bir eğitim faaliyeti olduğu için zorunlu staja tabi öğrencilerin stajın ön hazırlığıyla ilgili tüm işlemlerini eğitim gördüğü bölümle ya da “Zorunlu Staj”a tabi tutulduğu dersin öğretim görevlisiyle halletmesi gerekmektedir. İlgili iş ve işlemlerin sorunsuz olarak tamamlanmasının ardından bölüm tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılan Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu vasıtasıyla SGK işlemleri yapılmaktadır.

 

“Zorunlu Staj”a tabi değilim / “Zorunlu Staj”ımı yaptım tekrar staj yapmak istiyorum bu mümkün müdür?

“Zorunlu Staj” olsun ya da olması Üniversitemiz öğrencilerinin bütün staj faaliyetleri eğitim gördüğü bölümün onayına tabidir. Gerekli evrakların bölüm tarafından onaylanıp Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılan öğrencilerin SGK işlemleri yapılmaktadır.

“Zorunlu Staj” ya da “Seçmeli Ders Stajı” kapsamında ve Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun şekilde yapılan stajların herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

“İsteğe Bağlı Staj”ların ise her bir öğrenci için yılda 30 iş gününü aşmayacak şekilde SGK primleri karşılanmaktadır. (“Ulusal Staj Programı” kapsamında yapılan stajlarda süre kısıtlaması bulunmamaktadır.)

 

“İsteğe Bağlı Staj”ımda hangi yolları izlemeliyim?

“İsteğe Bağlı Staj”ların kapsamı her ne olursa olsun “Zorunlu Staj” için uygulanan kurallara tabidir. İzlenmesi gereken yol aynıdır. Öğrencinin eğitim gördüğü bölümün onayı olmadığı müddetçe herhangi bir SGK işlemi yapılamamaktadır. “İsteğe Başlı Staj”lar her yıl 30 iş gününü aşmayacak şekilde yapılabilmektedir.

 

Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği kapsamında “Ulusal Staj Programı”na kabul aldım, bu stajımla ilgili ne yapmalıyım?

“Ulusal Staj Programı” kapsamında yapılan stajların statüsü “İsteğe Bağlı Staj” olarak geçmektedir. Herhangi bir AKTS kredi yükü bulunmamakta, stajın sonunda herhangi bir not alınmamaktadır. Staj yapılacak kurumların uygulamış olduğu çeşitli uygulamalar mevcut olmakla birlikte bu uygulamaları staj yapılacak kurumdan öğrenebilirsiniz.

Ancak, SGK işlemlerinin tam ve zamanında yapılabilmesi için, “Zorunlu Staj”da uygulanan genel kurallar dahilinde gerekli evrakları öğrenim gördüğünüz bölüme ulaştırmanız, bölümünüzün de imza ve onay işlemlerini tamamladıktan sonra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği kapsamında yapacağım stajımla ilgili staj yapacağım kurum Üniversiteye evrak gönderdi, bu durumda benim yapmam gereken herhangi bir işlem var mıdır?

Stajın hangi kapsamda yapılacağından bağımsız olarak SGK işlemleri için gerekli olan evrakların Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına öğrenim gördüğünüz bölüm tarafından onaylanıp gönderilmesi gerekmektedir. Staj yapacağınız kurumun Üniversitemize yazı göndermiş olması durumu değiştirmemektedir. Bu nedenle siz yine de bölümünüzle iletişim halinde olunuz.

 

Stajım kapsamında İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortam yapılmazsa ne olur?

Hiç kimse İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası olmadan çalıştırılamaz. Üniversitemiz öğrencilerinin yapacakları stajlar da bu kapsamdadır. Bu nedenle SGK işlemleriniz olmadan staj yapılamamaktadır. Staj yapacağının işyeri ya da kurum Sigortalı İşe Giriş Bildirgenizi görmeden sizin staja başlamanıza izin vermez. Herhangi bir sebepten ötürü SGK işlemleriniz tamamlanmadan staja başlamış olmanız durumundaysa, olası bir iş kazası ya da meslek hastalığında sosyal güvenceniz olmadığı için sağlık harcamalarınız SGK tarafından karşılanmaz ya da olası bir denetlenme durumunda bu durumun tespit edilmesi sonucunda hem işyeri hem siz hem de Üniversitemiz çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına gerekli iş ve işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılması son derece önemlidir.

 

Ek-4 ve Ek-5 olmak üzere iki tane Beyan ve Taahhütname formu mevcut. Hangisini doldurmalıyım?

Staj yapacak her öğrencimizin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Üniversitemizce karşılanmak zorundadır. Bunun yanı sıra Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmayan öğrencilerimizin staj süreleri boyunca Genel Sağlık Sigortası primleri de Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle sizlerden Beyan ve Taahhütname alınmaktadır.

Eğer aileniz üzerinden ya da herhangi bir sebeple Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alıyorsanız Ek-4 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan) formunu, eğer herhangi bir sosyal güvence dahilinde değilseniz ve SGK tarafından Genel Sağlık Sigortası borcu yansıtılıyorsa ya da yeşil karta sahipseniz Ek-5 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan) formunu doldurmanız ve Ek-2 formunda belirtilen kısma bu bilgiyi yazmanız gerekmektedir.

Formların karıştırılması ve yanlış beyanda bulunulması durumunda Genel Sağlık sigortasından otomatik olarak çıkarılmak, Genel Sağlık Sigortası borcu yansıtılmak, vb. sıkıntılarla karşı karşıya kalınabildiği için kendiniz için uygun olan formun doldurulması son derece önem arz etmektedir.

Anne/babası memur, işçi, bordolu çalışan ya da emekli olan öğrencilerimiz (erkekler için 25 yaşına kadar) ve yabancı uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti’ne gelip Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek sigortalanan öğrencilerimiz Ek-4 formunu dolduracaklardır.

 

Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formunu ne şekilde doldurmalıyım?

Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu bilgisayarda eksiksiz ve yanlışsız olarak doldurulmalıdır. Herhangi bir eksik veya yanlış bilgiden dolayı sigorta yapılamadığı durumlarda sorumluluk Ek-2 formunu dolduran öğrenci veya bölüme ait olacaktır. Elle doldurulmaması bu nedenle önem arz etmektedir. Ek-1 Stajyerlerin Sigorta İşlemleri İçin İzlenecek Yol (LÜTFEN OKUYUNUZ!)

 

Staj iş günü ve haftalık yapılacak staj gün sayısı ne olmalıdır?

Toplam iş günü ve haftalık iş günü sürelerine staj koordinatörleri ve öğrenci birlikte karar verecek olmakla beraber, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği gereğince haftalık staj yapılan gün süresi 3 iş gününden az olamaz, toplam staj iş günü sayısı ise 20 günden az olamaz.

“İsteğe Bağlı Staj”larda da aynı kurallar geçerli olmakla birlikte toplam staj iş günü 30 günden fazla da olamaz. (“Ulusal Staj Programı” hariç)

“Ulusal Staj Programı” kapsamında yapılan stajlar Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formunun Stajın Kapsamı bölümüne ne yazılmalıdır?

Bir “İsteğe Bağlı Staj” çeşidi olan “Ulusal Staj Programı” kapsamında yapılan stajlarda iş günü kısıtlaması olmadığı için Stajın Kapsamı bölümüne mutlaka “Ulusal Staj” ibaresi yazılmalıdır. Aksi takdirde staj toplam iş günü üst limitten fazla olabileceği için SGK işlemleriniz yapılmayacak, sizin adınıza süreç uzamış ve hatta staj yapamamak durumunda olunacaktır.

 

Staj başlangıç ve bitiş tarihlerimin hesabını nasıl yapabilirim?

Staj başlama tarihinden itibaren haftalık staj yapılan gün sayısı dikkate alınarak staj bitiş tarihi hesaplanacaktır. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri ile toplam staj yapılan gün sayısı tutarlı olmalıdır. Aksi durumda sorumluluk EK-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formunu dolduran kişiye aittir.

Staj bitim tarihi hesaplamalarında iş günü hesaplanacağı için resmî tatiller gün hesabına dahil edilmeyecektir.

Örnek;

·       01.08.2022 Pazartesi tarihinde staja başlayacak olan, haftalık 5 gün ve toplam 20 iş günü staj yapacak olan öğrencinin staj bitiş tarihi 26.08.2022 Cuma olacaktır.

 

 

·       08.08.2022 Pazartesi tarihinde staja başlayacak olan, haftalık 5 gün ve toplam 20 iş günü staj yapacak olan öğrencinin staj bitiş tarihi ise (30.08.2022 tarihinin resmî tatil olması nedeniyle iş günü hesabına dahil edilmeyecektir.) 05.09.2022 Pazartesi olacaktır.

 

 

Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formunu kim imzalamalı?

Öğrenim gördüğünüz bölümün staj koordinatörü, bölümünüzün staj koordinatörü yoksa fakülte ya da meslek yüksekokulunuz staj koordinatörü, dersin öğretim görevlisi ya da akademik danışmanınız imzalamalıdır.

 

Sigorta başlangıç tarihinden önce evraklarımı bölümüme teslim etmedim bu durumda sigortam yapılır mı?

Geçmişe dönük herhangi bir sigorta başlangıç işlemi yapılamamaktadır. Bu tür durumlarda en sağlıklı işlem olarak staja başlamamanız, staj tarihinizi tekrar düzenlemeniz sizin yararınıza olacaktır. Bu süre zarfında da ilgili evraklarınız tamamlanacaktır.

 

Evraklarımı öğrenim gördüğüm bölüm veya ben e-posta yoluyla Staj Ofisine iletebilir miyim?

Öğrencilerimizin ya da bölümlerin göndermiş olduğu e-postalar ile “Ulusal Staj Programı” kapsamında kurumlar tarafından gelen yazılara herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formunun eksiksiz ve imzalı bir şekilde üst yazı ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) vasıtasıyla zamanında ulaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle evrakınızın durumunu bölümünüzden takip etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

 

Staj yaptığım iş yeri Üniversiteden imzalı bir form istiyor nereden temin edebilirim?

Staj yapılacak işyerleri bazı durumlarda öğrencilerden imzalı formlar istemektedir. Bu gibi durumlar için Ek-3 İşyeri Başvuru ve Kabul Formu bulunmaktadır. Formda gerekli alanlar doldurulduktan sonra bölümünüz staj koordinatörüne ya da yetkili kılınan kişiye imzalatıp işyerine verebilirsiniz. Stajın bir eğitim faaliyeti olması nedeniyle bu form üzerinde Sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığının yapacağı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

 

Staj yaptığım iş yeri sigortamın yapıldığına dair belge istedi bu belgeyi nereden temin edebilirim?

Gerekli evraklarınızı eksiksiz bir şekilde ve zamanında bölümünüze vermeniz, bölümünüzün de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gerekli evrakları ulaştırması halinde, staj başlama tarihinizden en çok 10 gün en az 1 gün önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgenizi E-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

E-Devlet arama çubuğuna “İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri” yazarak gireceğiniz uygulamadan barkodlu ve kişiye özel olan evrakınızı temin edebilirsiniz. (BURAYI TIKLAYARAK UYGULAMAYA GİDEBİLİRSİNİZ)

Dikkat! 4A Sigortalı Hizmet Dökümünden bu belgeyi temin edemezsiniz, çünkü staj kapsamında yapılan çalışmalar işçi statüsünde olmamaktadır.

Eğer iş yeriniz staj başlama tarihinizden en az 1 ay önce bu belgeyi talep ettiyse, Ek-3 İşyerine Başvuru ve Kabul Formunu doldurup işyerinize teslim etmeniz gerekmektedir. Çünkü staj başlama tarihinize 10 gün kalana kadar SGK işlemleri yapılamamaktadır. Bu formda İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortanızın Üniversite tarafından karşılanacağı ibaresi yer almaktadır.

 

E-Devlet’e girdim ve İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri kısmında hala evrakımı göremiyorum. Ne yapmalıyım?

Öncelikle staj başlama tarihinize 10 günden az bir süre kaldığına emin olunuz. Eminseniz “İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri” uygulamasına girdiğinize emin olunuz. (BURAYI TIKLAYARAK UYGULAMAYA GİDEBİLİRSİNİZ) Eminseniz ve hala göremediyseniz telefonla değil bir de bilgisayarla deneyiniz. Sistemsel yoğunluklar nedeniyle birtakım aksilikler oluşmuş olabileceği için size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine giderek kurumun kayıtlarından evrakınızı temin edebilirsiniz.

 

Evraklarımı bölümüme teslim ettim. Sigortamın yapılıp yapılmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Staj başlama tarihinizden en çok 10 gün en az 1 gün önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgenizi E-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

E-Devlet arama çubuğuna “İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri” yazarak gireceğiniz uygulamadan barkodlu ve kişiye özel olan evrakınızı temin edebilirsiniz. (BURAYI TIKLAYARAK UYGULAMAYA GİDEBİLİRSİNİZ)

Dikkat! 4A Sigortalı Hizmet Dökümünden bu belgeyi temin edemezsiniz, çünkü staj kapsamında yapılan çalışmalar işçi statüsünde olmamaktadır.

 

Evraklarımı bölümüme teslim ettim. Hala E-Devlet’te ve Sosyal Güvenlik Merkezinde İşe Giriş Bildirgem görünmüyor. Ne yapmalıyım?

Bölümünüzle ya da dekanlığınızla iletişime geçip evraklarınızın Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırıldığından emin olunuz. Varsa evrak barkod numarasını öğreniniz. Ardından ivedilikle Staj Ofisi ile iletişime geçiniz. Sorunun ne olduğu tespit edilip, buna göre çözüm üretilecektir.

 

Stajımı uzatmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

“Zorunlu Staj”ınızı ya da “Seçmeli Ders Stajı”nızı yapmaktaysanız staj bitim tarihinizden en az 3 iş günü önce bölümünüze bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Dilekçenizde normalde staj bitiş tarihinizin ne zaman olduğunu ve uzatmanız durumunda ne zaman biteceğini belirtmeniz gerekmektedir. “Ulusal Staj Programı” kapsamında yapılan stajlarda da aynı yol izlenecektir. “İsteğe Bağlı Staj”larda ise stajınızda da aynı yol izlenecek fakat toplam iş günü süresi 30 günü geçmeyecek şekilde uzatılmasına izin verilecektir.

 

Staj toplam iş günü süremi yanlış hesapladım / resmî tatilleri de sayarak hesapladım. Bu durumu fark ettiğimde ne yapmalıyım?

Staj uzatma işleminde yapılan işlemlerin aynısı yapılacaktır. Bölümünüze vereceğiniz dilekçede staj uzatma talebinizin yanlış hesaplamadan kaynaklandığını yazmanız gerekmektedir.

 

Stajımı iptal etmek istiyorum ne yapmalıyım?

Staj başlama tarihinizden en az 3 iş günü önce dilekçe ile stajınızı iptal etmek istediğinizi bölümünüze bildirmeniz gerekmektedir.

Staj başlangıç tarihinden sonra veya hiç bildirilmeyen staj iptallerinde, geriye dönük işlem yapılamayacağından, SGK ya yersiz işlem ve sigorta prim ödemesi yapılmak durumunda kalınacaktır. Bu tür durumlarda gerekli görülmesi durumunda ilgili kişiye (gecikmeye sebep olan kişiye) rücu edilecektir.

 

Staj tarihimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?

Staj başlama tarihinden sonra staj tarihi değiştirilmek istendiği durumlarda, geriye dönük işlem yapılamayacağı için, en uygun zamana Sigortalı İşten Çıkış işlemleriniz yapılabilecektir. SGK ya yersiz işlem ve sigorta prim ödemesi yapılmak durumunda kalınacaktır. Bu tür durumlarda gerekli görülmesi durumunda ilgili kişiye (gecikmeye sebep olan kişiye) rücu edilecektir.

Staj başlama tarihinden en az 3 iş günü önce bir dilekçe ile bu durumun bölüme bildirilmesi durumunda ise gerekli iptal işlemleri yapılabilecektir.

 

Staj yaptığım dönemde iş kazası geçirdim ne yapmalıyım?

İş kazası geçirmeniz durumunda Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği hükümleri gereğince staj yaptığınız iş yerinin iş kazasını en geç 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumunda staj yapılan iş yerine SGK tarafında idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Üniversitemizin herhangi bir bildirim yapma zorunluluğu olmayıp, stajyer öğrencilerin sigortalarını yaparak primlerini ödeme yükümlülüğü vardır.

 

Staj yaptığım dönemde hastanede muayene olamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Üniversitemiz staj yapan öğrencilerimizin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasını yapma yükümlüsüdür. Yapılan bu sigorta sağlık güvencesini kapsamamaktadır.

Aileniz üzerinden sağlık güvenceniz varsa, Üniversitenin yapmış olduğu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasının buna herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Bu nedenle muayene olmanızda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine giderek sorununuzu çözüme kavuşturabilirsiniz.

Aileniz üzerinden sağlık güvenceniz yoksa, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasının yanı sıra bir de staj süreniz boyunca Genel Sağlık Sigortanız Üniversite tarafından karşılanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken durum, staj işgünü sürenizin bir ayda 30 günü tamamlaması gerektiğidir.

Örnek;

Ay içerisinde toplam 22 iş günü staj yapan öğrencinin o ay içerisinde 22 günlük Genel Sağlık Sigortası primi Üniversite tarafından karşılanmaktadır. 30 güne tamamlamak için kalan 8 günlük primin öğrenci tarafından karşılanması gerekmektedir.

 

Staj yaptığım dönemde yeşil kartım iptal oldu nasıl aktif ettirebilirim?

Üniversitemiz stajınız kapsamında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası işlemlerini ve gerekli hallerde de Genel Sağlık Sigortası işlemlerini yürütmektedir. Yeşil karta sahip öğrencilerimiz staj evraklarıyla birlikte Ek-5 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan) formunu doldurdukları için Kuruma hem İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası hem de Genel Sağlık Sigortası primini (staj dönemi boyunca) yatırmaktadır. Söz konusu işlemlerle yeşil kartınızın iptal olmasını gerektirecek bir durum olmamakla birlikte sorununuzun çözümünü için size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine başvurabilirsiniz.

 

Stajımı yaptığım dönemde mezun durumunda olmaktayım. Bu durumda staj sigortam karşılanır mı?

5510 sayılı Kanun üniversitede aktif öğrenci olup staj yapacak öğrencilerin sigortalarının yapılması görevini üniversitelere vermiş olup, staj öncesinde veya sırasında mezun olan, okulla ilişiği kesilen öğrencilerin sigortaları yapılamayacaktır. Bu tür durumlarda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirim yapılmaması durumunda oluşacak kamu zararı sorumlusundan rücu edilecektir.

 

Staj süresi boyunca üniversitenin SGK’ya her öğrenci için ödediği prim miktarı nedir?

Üniversitemiz her bir öğrenci için asgari ücretin %1’i oranında İş Kazası ve Meslek hastalığı sigortası ve gerekli durumlarda %6 oranında Genel Sağlık Sigortası primi ödemektedir. Bu miktar 20 günlük staj yapan bir öğrencimiz için sadece İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası yapılacaksa 43,14 TL, Genel Sağlık Sigortası yapılacaksa da ayrıca 258,84 TL’dir.

Bu sebeple stajına devam etmeyen öğrencilerin en az 3 iş günü önce durumunu bölümüne, bölümün de ivedilikle Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmesi, oluşacak kamu zararının önüne geçmek maksadıyla önemlidir.

 

Burada cevap bulamadığım sorulara nasıl yanıt alabilirim?

Stajınızla ilgili burada yanıt bulamadığınız sorularınız varsa bölümünüzün öğrenci işleri veya staj koordinatörünüze başvurabilirsiniz.

Stajınız kapsamında yapılacak SGK işlemleriyle ilgili de Staj Ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.