Amaç

Topluluk misyonu, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine olanaklar yaratmak, sosyal proje geliştirme ve yürütme çalışmaları ile liderlik vasıflarını öne çıkartmak, çeşitli ulusal ve uluslararası bağlantılar ile öğrencilerin global bakış açıları kazanmalarına destek olmak, uluslararası tıp fakültesi birliklerini Hacettepe Üniversitesi içerisinde temsil etmek ve bu yerel temsillerin uluslararası platforma taşınmasına aracılık etmektir.

Topluluğun stratejik vizyonu, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin ulusal-uluslararası sosyal projeler, öğrenci değişimleri, kişisel gelişim konularında liderliğini geliştirme ve korumaktır.

 

Tarihçe

MEDISEP Topluluğu 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. 2006 yılında TurkMSIC (Turkish Medical Students’ International Committee - Türk Tıp Öğrencileri Birliği)'a üye yerel birlikler arasına katılmıştır. TurkMSIC’in bağlayıcılığı ile uluslararası alanda IFMSA’in (International Federation of Medical Students’ Associations - Dünya Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu) etkin bir üyesidir. Yine aynı yıl EMSA’ya (European Medical Students Associations - Avrupa Tıp Öğrenci Birlikleri) üye olmuştur, ulusal düzenye de EMSA Türkiye'nin etkin bir üyesidir. Bu ulusal ve uluslararası oluşumların fakültemizde temsiliyetini sağlamaktadır.

Topluluk 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlanmış ve faaliyetlerine bu şekilde devam etmektedir.

Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sıhhiye Kampüsü No : 8 Altındağ/ANKARA
0(312) 305 10 76 - 0(312) 305 10 77
sksdb@hacettepe.edu.tr